qui định và hình thức thanh toán

 

1. Phương thức giao hàng – Trả tiền mặt Therapy

therapyderma.vn áp dụng phương pháp Giao hàng – Trả tiền mặt cho những khách hàng thông qua đơn vị vận chuyển trung gian của Therapy Derma.
Khách hàng có thể đặt hàng online trên trang web của công ty hoặc thông qua hotline gọi thẳng đến đặt hàng. Công ty sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện xác nhận đơn hàng và thông tin vận chuyển.
Khách hàng có trách nhiệm xem xét trước khi kí xác nhận, khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin khách hàng ký vào biên bản nhận và thanh toán tiền đầy đủ cho đơn hàng.

2. Phương thức thanh toán trả tiền trước Therapy

Đây là hình thức thanh toán ít được khuyến khích áp dụng tại Therapy Derma, chỉ sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt.

Khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty, khách hàng sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng của Therapy Derma trực tiếp gọi cung cấp thông tin Tài khoản, và hướng dẫn cụ thể. Sau khi nhận được thông báo của ngân hàng  bên Therapy Derma sẽ xác nhận và thông báo lại với khách hàng.

Trong trường hợp xảy ra các sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai sót thông tin tài khoản, Therapy Derma sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    1 phản hồi